top of page
Tutkimus- ja kehittämishanke 2023-2026

IMPROVISAATIO MUUTOSVOIMANA
kohti turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa kouluyhteisöä

Tutkimus

Siljamäki on toteuttanut tutkimushankkeita, joissa keskeistä on käytäntölähtöisyys ja oppimisympäristöjen kehittäminen yhdenvertaisuuden, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmasta. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat taiteen ja hyvinvoinnin yhdyspinta, oppiminen, oppimisympäristöt, pedagogiikka, improvisaatio ja luovat menetelmät, soveltava improvisaatio, soveltava ja osallistava taide, taideperustaiset menetelmät sekä muutoksen fasilitointi ja mahdollistaminen.

Siljamäki toimii tällä hetkellä Koneen säätiön rahoittaman tutkimushankkeen vastuullisena johtajana. Hankkeeseen voit tutustua yllä. Lisäksi hän on tohtoritutkijana Taideyliopistossa kahdessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa (Artwork ja Fast45), joissa tarkastellaan taiteen ammattilaisuuden tulevaisuutta ja laajentuvaa työnkuvaa. 

Siljamäki on aktiivinen johtokunnan jäsen Suomen Taidekasvatuksen tutkimusseurassa (STTS) ja maailman suurimman musiikkikasvatuksen tutkimusjärjestön (ISME) komissiossa (Instrumental and Vocal Music Teaching Commission, IVMTC).

Voit tutustua aiempiin ja nykyisiin tutkimushankkeisiin sekä tutkimustuloksiin tällä sivulla.

orcid.png
Väitös_kansi_edited_edited.jpg

Tutkimushankkeita

Improvisoimalla kohti turvallisempaa kouluyhteisöä

Tässä hankkeessa tarkastellaan improvisoinnin mahdollisuuksia toimia muutosvoimana kouluyhteisössä. Hankkeen taustalla on huoli kouluyhteisöjen kasvavasta pahoinvoinnista sekä yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Hanke toteutetaan Koneen säätiön tuella 2023-2026. Hankkeeseen voi tutustua videolla sekä Taideyliopiston ja Koneen säätiön sivuilla. Hankkeen edistymistä voi seurata somessa: @improvisaatio.muutosvoimana

Sosiaalisesti osallistavan taiteen opetussuunnitelma - tateilijan työmahdollisuuksia laajentamassa

Tässä hankkeessa kehitetään tutkimusperustaista opetussuunnitelmaa taiteilijoiden kouluttamiseen osallistavan ja soveltavan taiteen alalle. Artwork-hanke (2021-2023) toteutuu viiden Eurooppalaisen maan yhteistyössä Erasmus+ rahoituksella. Hankkeen tuloksena julkaistaan maaliskuussa 2023 

Taiteesta muutosjoustavuutta ja resilienssiä työelämään

Työyhteisöjen muutosjoustavuuden ja resilienssin kehittämiseen suunniteltu palvelukonsepti., jonka Siljamäki toteutti osana lopputyötään. Tutustu Artsmend-palvelumalliin (2021).

Sosio-ekologinen näkökulma improvisaation moninaisuusteen musiikkikasvatuksessa

Käytäntölähtöisessä väitöstutkimuksessaan (2021) Siljamäki tutki improvisaatiopedagogiikan ja sosiaalisen ympäristön merkitystä yhdessä oppimiseeen, taiteen kautta oppimiseen sekä hyvinvointiin. Lue tietode täältä

Kuorolaulua ja improvisointia jännittämisen hallintaan

Siljamäki kehitti moniammatillisessa yhteistyössä psykologi Ninni Rehnbergin (YTHS) ja fysioterapeutti Päivi Hamarin (YTHS) kanssa uudenlaista kuorotoimintaa, jossa yhdistettiin improvisaatiota ja laulamista sosiaalisen jännittämisen hallintaan ja vertaistukeen. Siljamäki oli myös osa tutkimusryhmää, jossa tarkasteltiin tätä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyössä toteutettua projektia (2013-2014).

 

Katsele - Watch

Improvisation at Exploratorium Berlin, 2022

Siljamäki as the invited speaker at the Exploratorium Berlin symposium in January 2022. Present also Simon Rose (keynote), Guro Gravem Johansen (Norwegian Academy of Music), Raymond MacDonald + Graeme Wilson (University of Edinburgh), Laura Navarro (University of Granada).  In English. 

Lectio precursoria at the doctoral defense in 2021

Introduction to Dr Siljamäki's doctoral research at the Lectio praecursio in her doctoral defensein June 2022. In English

Improvisaation mahdollisuudet - Opinkirjo, 2021

Siljamäki oli kutsuttuna vieraana Opinkirjon webinaarissa maaliskuussa 2021, jossa keskusteltiin Improvisaation mahdollisuuksista. Videolla Siljamäen 10 min esitelmä ja yhteistä keskustelua aiheesta (n. 50 min)

Kieli: Suomi

Julkaisut

Publications

Siljamäki, E. (forthcoming) Sosiaalista kestävyyttä yhdessä improvisoiden ja laulaen - improvisoiva ajattelutapa oppimisen, hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen tukena [Improvising and singing for social sustainability - improvisational attitude supporting social learning, wellbeing, and interaction]. In H. Partti & M-L. Juntunen (eds.) Musiikkikasvattaja muutoksessa. DocMus publications.
 

Treß, J., Schunter, J., Siljamäki, E., MacGlone, U. & Lage Gomez, C. (2022). European Perspectives on Improvisation in Music Education: Five Empirical Studies at a Glance. In T. Buchborn, T. De Baets, G. Brunner & S. Schmid (Eds.) Music Is What People Do – Perspectives on Music (Education) as a Praxis. European Perspectives on Music Education 11. Hebling, 125-138. access through here

Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Doctoral dissertation, University of the Arts Helsinki. Studia musica 86. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-241-3 

Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: An ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Music Education, 24(2), 152-157.

Siljamäki, E. (2021). Free improvisation in choral settings: An ecological perspective. Research Studies in Music Education, 44(1), 234–256. 

https://doi.org/10.1177/1321103X20985314  

            

Siljamäki, E. (2021). Improvisoiden muutosjoustavuutta työelämään - Artsmend-palvelumallin kehittäminen [Improvising for social resilience - developing Artsmend service design]. Masters thesis, Culture and media entrepreneurship. Turku University of Applied Sciences. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021110519323

Siljamäki, E. (2021). Improvisaatio moninaisuus musiikkikasvatuksessa - katsaus tutkimukseen ja tulevaisuuteen [Plurality of improvisation in music education - review of research and the future]. Musiikkikasvatus, 24(1), 90-99. 

https://www.researchgate.net/publication/360101510_Improvisaation_moninaisuus_musiikkikasvatuksessa_-_katsaus_tutkimukseen_FJME

Siljamäki, E. & Kanellopoulos, P. A. (2020). Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research. Research Studies in Music Education, 42(1), 113–139. https://doi.org/10.1177/1321103X19843003 

​Backer Johnsen, H., Capponi-Savolainen, A., Choi, S., Fornhammar, L., Jääskeläinen, T., Kallio, A., Kamensky, H., Keskinen, K., Kivijärvi, S., Koivisto, T-A., Lamminmäki, N., Lehtinen-Schnabel, J., Mesiä, S., Miettinen, L., Siljamäki, E., Snellman, A., Thomson, K., Timonen, V., Treacy, D., Tuovinen, T. & Vallenius, L. (2020). Collaboratively Navigating Liminality in Music Education Doctoral Studies. Teoksessa T. Laes & L. Hautsalo (Toim.) Remarks on a Visionary’s Journey: An Anthology Celebrating Heidi Westerlund, 194-220. Sibelius Academy Publications 18. Helsinki: Hansaprint. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/321062/nbnfi-fe2020110389143.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jansson, S.-M., Westerlund, H. & Siljamäki, E. (2016). Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä [Art as a form of social learning - students experiences of social anxiety]. Aikuiskasvatus 36(1), 37-49. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88473/47650

Siljamäki, E. (2013). Suomen improvisaatiokuoro: Teatteri-improvisaatio yhteistoiminnallisen musiikin luomisen menetelmänä kuorossa [Finnish improvisation choir: improvisational theatre as a form of collaborative creativity in a choir]. Musiikin suunta 35(2), 35-45 

https://www.academia.edu/4354968/Musiikin_suunta_2_2013_Teatteri_improvisaatio_yhteistoiminnallisen_musiikin_luomisen_menetelmana_Suomen_improvisaatiokuorossa?source=swp_share

Siljamäki, E. & Koskela, M. (2013). Voimaantumista, vuorovaikutusta ja marginaalien ääniä – neljäs kansainvälinen musiikkikasvatuksen narratiivisen tutkimuksen konferenssi Helsingissä. Musiikkikasvatus, 15(2), 95-97

Muut julkaisut / popular publications

Siljamäki, E. (2021). Oppimista ja hyvinvointia kuoroimprovisaatiossa - laadukas vuorovaikutus monipuolisen potentiaalin ytimessä. Bulletin, 2, 4-6. [Lue tästä linkistä]

Siljamäki, E. (2019). Vapaa kuoroimprovisaatio pedagogisena ilmiönä. FiSME:n kuukauden kolumni. https://fisme.fi/kuukauden-kolumnit/komunit2019/vapaa-

kuoroimprovisaatio-pedagogisena-ilmiona/ 

Siljamäki, E. (2017). Voiko maalausta käyttää nuottina? Näin Eeva loi syntymän hetkeä kuvaavan improvisaatioteoksen. Sabrina ja Saarten tyttäret -blogi. https://www.saartentyttaret.com/blogi/2020/9/8/esittelyssa-eeva-siljamaki 

Siljamäki, E. (2016). Pelkäätkö erilaisuutta? - Kokeile hyväksymistä. Equally well -blogi. [kopio luettavissa täältä]

Siljamäki, E. (2016). Tänään en pelkää enää niin kovasti, että he menevät rikki ammattietiikkaa taiteen, pedagogiikan ja hyvinvoinnin rajapinnalla. Equally well -blogi. [kopio luettavissa täältä]
 

Lue blogia täältä

Presentations (latest)

Improvisaatio muutosvoimana kohti turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa kouluyhteisöä.

Kasvatustieteenpäivät, Oulu, Suomi 24.-25.11.2022.

Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing.

International Society of Music Education (ISME). Brisbane, Australia (online), 17.-22.7.2022. 

An ecological perspective on improvisation in music education - Placing the focus on the quality of social processes. 

Nordic Network for Research in Music Education (NNRME). Jyväskylä, Finland (online), 5.-7.4.2022. 

Visions and affordances of improvisation – a holistic approach. Erfahrungsraum Improvisation (“Improvisation as a Space for Experience”) 

Invited speakers at the 7th Symposium of the exploratorium berlin. Berlin, Germany (online), 28.-30.1.2022. [watch the video recording]

Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. 

Lectio praecursoria. University of the Arts Helsinki, Finland. 4.6.2021

 

Improvisation in music education – a cross-border perspective

Symposium, Cremades-Andreu, R., Lage-Gómez, C., MacGlone, U., Treß & J., Schunter, J. in the 8th ISME European Regional Conference/EAS Conference 2021. Freiburg, Germany (online), 24.-27.3.2021.


Art, Health, Welfare and Care: Reflections on Some Results in the ArtsEqual Research Initiative 

Panel discussion: Jääskeläinen, T., Koivisto, T. & Lehikoinen, K. 11th Midterm Conference of the European Sociological Association Research Network Sociology of the Arts. Helsinki, Finland (online), 9.-12.3.2021.

Yhdessä laulaen ja improvisoiden - vuorovaikutuksen laatu hyvinvoinnin ja oppimisen ytimessä [Collaborative singing and improvisation - quality of social interaction at the core of wellbeing and learning].

Invited speaker at the Lauluntutkijoiden seminaari. University of Helsinki, Finland (online), 9.10.2021.

Vapaa kuoroimprovisaatio – musiikillisia ja sosiaalisia taitoja oppimassa 

IV  Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät. Jyväskylä, Finland, 14.-16.11.2019. 

bottom of page