top of page

Kurssista sanottua: 

"Kurssin jälkeen seuraavalla viikolla huomasin käyttäväni ääntäni eri tavalla ja enemmän. 

Oli kokonaisuudessaan antoisa kurssi!" 

- Tuija Salmi

Lähdetään lentoon:
Ääni, liike ja improvisaatio ilmaisua vahvistamassa

Aika: Lauantaina 11.5.2019 klo 10-17, yhden päivän kurssi

 

Paikka: Art Soppi, Hippasali. Läkkisepäntie 4, Helsinki (kts. kartasta)

 

Ohjaajat: Jouni Nurminen, Jouko Myllyoja ja Eeva Siljamäki

 

Hinta: 60e 

Kurssilla tutkitaan voiko esiintyessä tai improvisoidessa toimia  toisten-  ja yleisön kanssa  omana itsenään ja aidosti, pyrkimättä “suorittamaan”. Aihetta lähestytään eri tekniikoilla teatteri-improvisaation ja vapaan improvisaation tulokulmasta kolmen ohjaajan voimin. Toiminnallisilla harjoitteilla ja keskusteluilla tutkitaan omaa suhtautumista esiintyjyyteen ja improvisoimiseen, vuorovaikutukseen ja toisten/yleisön  kanssa toimimiseen ja olemiseen. Kurssin tavoitteena on luoda turvallinen ilmapiiri ja tila, jossa voi kokeilla maneereiden, “pakottamisen” tai suorittamisen riisumista, luoden  tilaa aidommalle läsnäololle, inspiraatiolle ja vuorovaikutukselle improvisoinnissa. 

Kurssi sisältää 1,5h työpajan kunkin ohjaajan kanssa, joissa työstetään esiintyjyyttä ja improvisointia muun muassa seuraavien osa-alueiden avulla: Kollektiivinen ääni-improvisaatio, fyysinen roolinrakentaminen, sekä sanaton vuorovaikutus ja -kohtaustekniikka. Kurssi sopii niin edistyneelle-, kuin aloittelevallekin esiintyjälle. Kurssilla tuetaan osallistujien ilmaisun kehittymistä yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Päivän päätteeksi (klo 17-18) kurssilaiset voivat halutessaan jäädä keskustelemaan ja peilaamaan omia kehittymisen osa-alueitaan rakentavassa hengessä yhdessä ryhmän kanssa. 


Kurssi toteutettiin vastaavan sisältöisenä Suomen Harrastajateatteriliiton (SHTL) toimesta Tampereella alkuvuodesta 2019, jolloin se sai osallistujilta innostavaa sekä positiivista palautetta.

 

 

 

Päivän aikataulu: 

 

10-10.30         tutustuminen
10.30-12         Eevan sessio
12-12.45         ruokatauko (omat eväät mukaan)
12.45-14.15    Joukon sessio
14.15-14.30    kahvibreikki
14.30-16.00    Jounin sessio
16.00-16.45    lopputehtävä
16.45-17         purku
(17-18             mahdollisuus jatkaa keskustelua)

 

 

 

Ohjaajat: 

 

JOUNI NURMINEN on helsinkiläinen teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Hän on toiminut vuodesta 1994 enimmäkseen harrastajakentässä ohjaajana, näyttelijänä ja näytelmäkirjailijana. Kokopitkiä harrastajateatteriohjauksia hän on tehnyt 25 - viimeisimpänä Vuosaaren kesäteatterin omaan käsikirjoitukseen perustuva ”Velka”. Hän on opettanut ja harjoittanut aktiivisesti perinteistä draamaa, improvisaatiota, tarinateatteria ja soveltavia draamamenetelmiä.

 

JOUKO MYLLYOJA on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Myllyoja on työskennellyt teatterin kentällä ohjaajana, näyttelijänä ja kouluttajana. Tällä hetkellä hän opiskelee Taideyliopistossa soveltavan ja osallistavan taiteen erikoistumiskoulutuksessa. Teatterin ohella Myllyoja työskentelee tulevaisuuden tutkimuksen parissa, jossa hänen osaamisensa koostuu uuden ymmärryksen ja tiedon tuottamiseen tähtäävien prosessien muotoilusta ja fasilitoinnista. 

 

https://wordpress.com/view/jatkuvaoppiminen.wordpress.com

 

EEVA SILJAMÄKI (MuM) on musiikin ammattilainen, pedagogi ja tutkija. Hän on toiminut musiikin alan vapaalla kentällä toteuttaen lukuisia luovia ja omaleimaisia projekteja laulajana, kuoronjohtajana, improvisoijana ja kuoromusiikin sovittajana. Hän tekee Taideyliopiston tohtorikoulutettavana väitöstutkimusta, jossa hän on kehittänyt uusia menetelmiä taiteen soveltavan käytön alalla hyödyntäen kokemustietoaan niin musiikki- kuin teatteri-improvisaatiosta, sekä kuorolaulamisen pedagogiikasta. Tutkimuksessaan hän pureutuu improvisaation, taiteen soveltavan käytön ja oppimisen rajapintaan musiikkikasvatuksen näkökulmasta. Pedagogina häntä kiinnostaa yhdessä toimiminen ilman ennakkoluuloja, läsnäolo, sekä jokaisen äänen ja ihmisen arvostaminen ja arvokkaana näkeminen juuri sellaisena kuin hän on. 

http://esiljamaki.wixsite.com/eevasiljamaki

Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.5.2019. Kurssin toteutumiseen vaaditaan vähintään 9 ilmoittautunutta.

bottom of page