top of page

Improvisointi

... on luova ja opittava taito

... jonka harjoitteleminen tukee oppimista ja hyvinvointia

Improvisointi on vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista, jonka lopputulosta ei voi ennalta päättää. Sen sijaan prosessia voi ohjailla toivottuun suuntaan luomalla olosuhteet, joissa tavoiteltava lopputulos mahdollistuu.

  • Improvisointi on yksi ihmiselämän ja taiteentekijän tärkeimmistä työkaluista

  • Improvisointi mahdollistaa oppimista, luovuutta ja inspiraatiota sekä sosiaalista ja taiteellista toimijuutta.

  • Improvisointia estävät väärät uskomukset, tiedon puute ja kielteiset asenteet.

  • Improvisointia voidaan tukea tietynlaisilla olosuhteilla ja luovaa muutos- ja oppimisprosessia tukevilla käytännöillä

Tutkimus- ja ohjaustyöni keskiössä on improvisaatiopedagogisen oppimisympäristön rakentaminen. Sen periaatteita ovat:

  • turvallisuus, leikki(mielisyys), vapaus, välittäminen, yhteinen vastuu ja yhdenvertaisuus.

Improvisaatiopedagoginen oppimisympäristö mahdollistaa

  • oppimista ja yhdenvertaisuuden toteutumista

  • muutosjoustavuutta ja hyvinvointia

  • yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia

Voit lukea lisää blogista ja tutkimushankkeista.

Tällä hetkellä työstän hanketta, jossa kehitetään musiikinopetusta improvisaatio-pedagogisin keinoin. Lue hankkeesta täältä: Improvisaatio muutosvoimana kohti turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa kouluyhteisöä

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan improvisointiin - myös toiminnallisesti. 

Työpajat, luennot & ohjaukset

- tutkimusperustaisesti ja monipuolisesti

"Innostava ote. Monipuolinen sisältö. Päivän pituus ja jaottelu hyvä."​

Työpajat ja osallistavat luennot ammattilaisille ja harrastajille tai ensimmäistä kertaa kokeileville.  Osallistavat luennot voidaan toteuttaa verkossa tai asiakkaan omissa tiloissa. Työpajoissa syvennetään luennoilla opittua tai keskitytään toiminnalliseen ja kokemukselliseen oppimiseen uuden aiheen parissa. Ohjaan myös improvisaatioon liittyviä opinnäytetöitä. 

Toimi näin: 

1. valitse sinua kiinnostavat teema, kuten musiikillisen improvisaation ja improvisoinnin perusteet, pedagogiikka, tutkimus, moninaisuus, haasteet, mahdollisuudet, sekä improvisointia mahdollistava oppimisympäristön rakentaminen 

2. Ota yhteyttä lomakkeen kautta (linkki alla) ja jätä yhteystietosi, sekä mahdolliset kiinnostuksen kohteet. 

Blogi

Blogi

bottom of page