top of page
Kuoro_edited.jpg

Luovat palvelut

Tervetuloa tutustumaan tutkimusperustaisiin luoviin palveluihin taiteen ja hyvinvoinnin yhdyspinnalla. Luovilla palveluilla voidaan edistää hyvinvointia, resilienssiä ja luovaa osaamista - arkeen, taiteeseen ja työhön. 

Jokaisella tapaamiskerralla, luennolla tai työpajassa, rakennetaan yhdessä turvallinen tila, jossa osallistuminen on motivoivaa, palkitsevaa ja oppimista ja hyvinvointia edistävää.

Uskon, että jokainen osallistuja voi kokea olevansa luova, pystyvä ja kykenevä yhteisön jäsen.  

Tutustu luoviin palveluihin alla

2_edited.png
Luovat palvelut
Hyvinvointipajat
Cracked Concrete Wall

Hyvinvointipajat

"Hieno pysähtyneisyys ja turvallinen ilmapiiri hoivasi niin kehoa kuin tajuntaa."

Erinomainen esim. tyky/tyhy-päiville!

Hyvinvointipajoissa harjoitellaan toiminnallisesti ja omaa luovuutta herätellen omaa ja toisten hyvinvointia edistäviä taitoja. Suositeltava kesto 1-3 h. 

Esimerkkejä hyvinvointipajojen teemoista: 

1. Luovuutta peliin

Luovuudesta inspiraatiota työkyvyn ylläpitämiseen. Tutustumme luovaan  ja relationaaliseen ajattelutapaan sekä aktivoimme keho-mieli -yhteyttä. 

2. Ain' laulaien työtäs tee

Löydämme yhteisöllisen rytmin, kuuntelemme  yhteisön moniäänisyyttä ja kehitämme yhteistyötä. 

3. Kuuluuko näkyykö

Kokonaisvaltaista tukea esiintymiseen - valmistautuminen ja omiin taitoihin luottaminen, äänenkäyttö ja kehollisuus 

4. Aikuisten leikkipaja

Hyvinvointia yhdessä nauraen ja heittäytyen rentouttavaan ja vapauttavaan leikkiin omalla äänellä yhdessä muiden kanssa - juuri sellaisena kuin olet. 

Improvisointi
Abstract Texture

Improvisointi ja improvisaatio-pedagogiikka

- tutkimusperustaisesti ja monipuolisesti
 • Improvisointi on yksi ihmiselämän ja taiteentekijän tärkeimmistä työkaluista

 • Improvisointi mahdollistaa oppimista, luovuutta ja inspiraatiota sekä sosiaalista ja taiteellista toimijuutta.

 • Improvisointia estävät väärät uskomukset, tiedon puute ja kielteiset asenteet.

 • Improvisointia voidaan tukea tietynlaisilla olosuhteilla ja luovaa muutos- ja oppimisprosessia tukevilla käytännöillä

Työpajat ja osallistavat luennot niin musiikin alan ammattilaisille kuin harrastajille tai ensimmäistä kertaa kokeileville.  

Osallistavat luennot voidaan toteuttaa verkossa tai asiakkaan omissa tiloissa. Työpajoissa syvennetään luennoilla opittua tai keskitytään toiminnalliseen ja kokemukselliseen oppimiseen uuden aiheen parissa.

Lue lisää improvisaatiosta.

Toimi näin: 

1. valitse sinua kiinnostavat teema: Improvisaation ja improvisoinnin perusteet, pedagogiikka, tutkimus, moninaisuus, haasteet, mahdollisuudet, sekä improvisointia mahdollistava oppimisympäristön rakentaminen

2. Ota yhteyttä lomakkeen kautta (linkki alla) ja jätä yhteystietosi, sekä mahdolliset kiinnostuksen kohteet. 

Muutosjoustavuus
Storm Clouds

Muutosjoustavuus ja resilienssi

- yhteisön oppimisen, luovuuden ja tuottavuuden ytimessä

Sosiaalinen muutosjoustavuus on työyhteisön kykyä reagoida ja toimia rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa muutostilanteissa. Se muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa ja tarkoittaa yhteisön kykä palautua, kehittyä ja oppia kokemusten pohjalta. Pajat perustuvat toiminnalliseen ja kokemukselliseen oppimiseen, joka tapahtuu yhdessä rakennetussa turvallisessa ympäristössä myötäelävän ja asiantuntevan taiteenalan ammattilaisen fasilitoimana.

Muutopajoissa edistetään yhteisösi kykyä

 • toimia yhteistoiminnallisesti ja luovasti

 • toimia rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti yllättävissä tilanteissa tai muutoksissa

 • sietää epävarmuutta ja palautua virheistä

 • ylläpitää vuorovaikutussuhteiden laatua ja sosiaalista turvallisuutta 

​​"Jokainen pääsi kertomaan omat kokemukset ja olimme tasavertaisia!"

Esimerkki prosessista

1. Tarvekartoitus

 • tutkimusperustainen kysely, havainnointi ja haastattelut

2. Muutospajat

 • esim. 3-5 kertaa, 5-15 hengen ryhmät

 • luovat harjoitteet, reflektiiviset keskustelut, kehityskarttatyöskentely (Lisätietoa täältä)

3. Vaikutustuen arviointi

 • tutkimusperustainen kysely ja raportointi​

Osallistujakokemus

"Rento ja avoin tunnelma ja meininki. Kouluttaja oli samaistuttava, lämmin ja aito."
bottom of page