top of page
Search

Tutkimustuloksia YTHS:n ja Taideyliopiston yhteistyöstä


Taideyliopiston ja Ylioppilaiden terveydenhuollon yhteistyön aloittanut projekti ja siitä toteutetusta tutkimuksesta on julkaistu ensimmäisiä tuloksia osana ArtsEqual -hanketta.

Moniammatillisessa taideinterventiossa sosiaalista jännitystä kokeville yliopisto-opiskelijoille tarjottiin puolen vuoden kuorolaulukurssi (2013-2014), jossa improvisoitiin, laulettiin yhdessä, liikuttiin, keskusteltiin, opittiin vuorovaikutustaitoja ja välineitä jännittämisen hallintaan. Kurssin loppupuolella yhteistyö huipentui Musiikkitalossa ‘Lauletaan ja mokataan yhdessä’ -konsertissa yhdessä kolmen muun perinteisen tai improvisoivan kuoron kanssa.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että opiskelijat kokivat tulleensa hyväksytyiksi ja voineensa turvallisesti harjoitella ’mokaamista’ – toisin kuin yliopistoympäristössä. Kuorossa toisten kohtaamisen koettiin tapahtuvan samalla tasolla ja siellä sai myös vertaistukea. Hiljaisuus tuotti yhtä lailla läsnäolon ja toisten kanssa yhdessäolon tuntemuksia. Laulamisen perusteet olivat yhteisöllisyydessä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa puhtaan ja kauniin musisoinnin sijaan – ja sen kanssa.

Improvisaatiosta ja hyväksyvästä oppimisympäristöstä muodostui sitoutumisen ja kanssakäymisen periaatteet, joiden avulla opiskelijat pystyivät kokemaan yhteisöllisyyttä eri tavoin kuin ennen. Tämä yhteisöllisyyden kokemus sosiaalisen vuorovaikutuksen ja musisoimisen kautta ja kanssa edisti heidän oppimistaan ja hyvää elämää.

Leikinomaiset harjoitukset, joissa keskityttiin vuorovaikutukseen, improvisaatio ja laulaminen, sekä keskustelut jännittämisestä ja jännittämisen tekijöistä toimivat alustana ja välineinä itsensä ylittämiseen ja uuden oppimiseen.

Kokeilusta vastanneet musiikkikasvattaja-kuoronjohtaja Eeva Siljamäki (Taideyliopisto), psykologi Ninni Rehnberg ja fysioterapeutti Päivi Hamari (Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö) myös haastateltiin tutkimusta varten. Kurssilla toteutettu toiminnallisten harjotteiden, improvisoinnin, musisoinnin ja keskustelujen lomittuminen moniammatillisessa yhteistyössä mahdollisti tilan, jossa opiskelijat pystyivät turvallisesti kokeilemaan rajojaan ja oppimaan. Perinteisestä kuorolaulamisesta poiketen musiikillinen laatu oli tavallaan jopa toisarvoinen asia.

Lupaavat tutkimustulokset osana ArtsEqual -hanketta edistävät projektin jalkautumista kansallisesti, mahdollisesti jopa kansainvälisesti. Lisää tutkimustuloksia ja tuoreita uutisia projektin jatkosta julkaistaan lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja artikkelissa Jansson, Westerlund & Siljamäki. 2016. Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 36 (1), 37-49.

Lisätietoja ArtsEqual -hankkeesta tästä linkistä: http://www.artsequal.fi/

#YTHS #Taideyliopisto #Tutkimus #Taiteenhyvinvointivaikutukset #Vuorovaikutus #Improvisaatio #Kuorolaulu #kulttuurihyvinvointi #artsequal #sosiaalinenjännittäminen #esiintymisjännitys

bottom of page