top of page
Search

Improvisoinnin yhteiskunnallinen välttämättömyys


Mitä jos väittäisin, että vapaa musiikin improvisointi yhdessä voisi vaikuttaa siihen miten suhtaudut erilaisuuteen tai asennoidut uusiin asioihin?

Improvisoinnilla on yllättävän paljon positiivisia vaikutuksia niin hyvinvointiin kuin musiikilliseen oppimiseen. Tutkimusten mukaan improvisointi voi mm. kehittää luovia taitoja, syventää jo opittua tietoa ja taitoa, sekä edistää musiikin oppimista. Musiikillinen improvisointi voi mahdollistaa asioiden toisin katsomista ja kokemista, vahvistaa itsetuntoa ja –tuntemusta, vapauttaa totutuista kaavoista ja normeista, voimauttaa, edistää hyvinvointia, sekä harjoituttaa sosiaalisia taitoja. Ei siis ihme, että improvisointi on yksi musiikkiterapeuttien hyväksi todetuista työkaluista.

Musiikinoppimista edistävistä vaikutuksista huolimatta improvisointi on musiikinopetuksessa edelleen vähemmän käytetty oppimisen ja musisoinnin muoto. Etenkin vapaa improvisaatio, jossa improvisoijalla on käytettävissään rajaton määrä musiikillisia elementtejä, toisin kuin tyylilajiin sidotussa improvisoinnissa, kuten jazzissa, jossa elementit ja käyttötavan määrittää kyseinen musiikin laji, historia ja/tai traditio. Vapaassa improvisoinnissa omaa yksilöllistä ääntään voi myös käyttää eri tavoin kuin ennen, luoda ääniä, joita perinteisiin sidotussa musiikissa ei niinkään käytetä, kuten örinää ja sihinää, uikutusta tai naurua.

Väitöstyössäni tutkin mitä vapaa improvisaatio omalla äänellä yhdessä toisten kanssa voi tarjota. Musiikillisen oppimisen ja toimijuuden lisäksi merkittävä havainto tutkimuksessani on sosiaalisten taitojen kehittyminen ja siirtyminen osallistujien omaan arkielämään. Tutkimuksen perusteella voisi sanoa, että kun improvisoidaan ilman tyylilajjllisia rajoitteita ja keskitytään yhdessä rakentamiseen ja luomiseen, on mahdollista kehittää erilaisuuden hyväksymistä ja toisten ihmisten huomioonottamista.

Minusta jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus käyttää omaa ääntään vapaasti musisoiden. Jos vapaa improvisointi voi vahvistaa musiikillisen osaamisen ja oppimisen lisäksi erilaisuuden ymmärtämistä ja moniäänisyyden hyväksymistä, niin voisiko sosiaaliseen prosessiin keskittyvä improvisointi olla yhteiskunnallisesta näkökulmasta jopa välttämätöntä?

Tervetuloa musisoimaan kanssani Rovaniemelle tai Espooseen:

Hyvinvointia yhteisöllisestä lauluimprovisaatiosta (Rovaniemi, 1.-2.2.2020)

https://kansalaisfoorumi.fi/tapahtuma/hyvinvointia-yhteisollisesta-lauluimprovisaatiosta/

Kuoroimprovisaation peruskurssi - opi sosiaalisia musiikin luomisen taitoja (Espoo, 28.-29.3.2020)

https://ilmonet.fi/#fi/search/txt=kuoroimprovisaatio/com=5


#improvisointi #vapaaimprovisaatio #sosiaalisettaidot #Taiteenhyvinvointivaikutukset #musiikkiimprovisaatio #äänivapaaksi

bottom of page