top of page

Research publications

Lehikoinen, K. & Siljamäki, E. (2023). Socially Engaged Arts (SEA) Practices: Key Skills and Capabilities. Research in Arts Education, 3, 8-26. https://journal.fi/rae/article/view/130211/89855

Siljamäki, E. (2023). Sosiaalista kestävyyttä improvisaatiopedagogiikkaa soveltaen [Improvisation pedagogy for social sustainability]. In H. Partti & M-L. Juntunen (eds.) Musiikkikasvattaja muutoksessa [The changing music educator]. DocMus publications, 423-428. https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7961

Treß, J., Schunter, J., Siljamäki, E., MacGlone, U. & Lage Gomez, C. (2022). European Perspectives on Improvisation in Music Education: Five Empirical Studies at a Glance. In T. Buchborn, T. De Baets, G. Brunner & S. Schmid (Eds.) Music Is What People Do – Perspectives on Music (Education) as a Praxis. European Perspectives on Music Education 11. Hebling, 125-138. 

Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Doctoral dissertation, University of the Arts Helsinki. Studia musica 86. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-241-3 

Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: An ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Music Education, 24(2), 152-157.

Siljamäki, E. (2021). Free improvisation in choral settings: An ecological perspective. Research Studies in Music Education, 44(1), 234–256. https://doi.org/10.1177/1321103X20985314  

            

Siljamäki, E. (2021). Improvisoiden muutosjoustavuutta työelämään - Artsmend-palvelumallin kehittäminen [Improvising for social resilience - developing Artsmend service design]. Masters thesis, Culture and media entrepreneurship. Turku University of Applied Sciences. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021110519323

Siljamäki, E. (2021). Improvisaatio moninaisuus musiikkikasvatuksessa - katsaus tutkimukseen ja tulevaisuuteen [Plurality of improvisation in music education - review of research and the future]. Musiikkikasvatus, 24(1), 90-99. 

 

Siljamäki, E. & Kanellopoulos, P. A. (2020). Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research. Research Studies in Music Education, 42(1), 113–139. https://doi.org/10.1177/1321103X19843003 

 

​​Backer Johnsen, H., Capponi-Savolainen, A., Choi, S., Fornhammar, L., Jääskeläinen, T., Kallio, A., Kamensky, H., Keskinen, K., Kivijärvi, S., Koivisto, T-A., Lamminmäki, N., Lehtinen-Schnabel, J., Mesiä, S., Miettinen, L., Siljamäki, E., Snellman, A., Thomson, K., Timonen, V., Treacy, D., Tuovinen, T. & Vallenius, L. (2020). Collaboratively Navigating Liminality in Music Education Doctoral Studies. Teoksessa T. Laes & L. Hautsalo (Toim.) Remarks on a Visionary’s Journey: An Anthology Celebrating Heidi Westerlund, 194-220. Sibelius Academy Publications 18. Helsinki: Hansaprint. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/321062/nbnfi-fe2020110389143.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

​Jansson, S.-M., Westerlund, H. & Siljamäki, E. (2016). Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä [Art as a form of social learning - students experiences of social anxiety]. Aikuiskasvatus 36(1), 37-49. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88473/47650

 

​Siljamäki, E. (2013). Suomen improvisaatiokuoro: Teatteri-improvisaatio yhteistoiminnallisen musiikin luomisen menetelmänä kuorossa [Finnish improvisation choir: improvisational theatre as a form of collaborative creativity in a choir]. Musiikin suunta 35(2), 35-45 Linkki tekstiin

 

​​Siljamäki, E. & Koskela, M. (2013). Voimaantumista, vuorovaikutusta ja marginaalien ääniä – neljäs kansainvälinen musiikkikasvatuksen narratiivisen tutkimuksen konferenssi Helsingissä. Musiikkikasvatus, 15(2), 95-97

Muut julkaisut / popular publications

Siljamäki, E. (2021). Oppimista ja hyvinvointia kuoroimprovisaatiossa - laadukas vuorovaikutus monipuolisen potentiaalin ytimessä. Bulletin, 2, 4-6. 

​Siljamäki, E. (2019). Vapaa kuoroimprovisaatio pedagogisena ilmiönä. FiSME:n kuukauden kolumni.

Siljamäki, E. (2017). Voiko maalausta käyttää nuottina? Näin Eeva loi syntymän hetkeä kuvaavan improvisaatioteoksen. Sabrina ja Saarten tyttäret -blogi.

Siljamäki, E. (2016). Pelkäätkö erilaisuutta? - Kokeile hyväksymistä. Taideyliopiston ArtsEqual-hankkeen Equally well -blogi.

Siljamäki, E. (2016). Tänään en pelkää enää niin kovasti, että he menevät rikki ammattietiikkaa taiteen, pedagogiikan ja hyvinvoinnin rajapinnalla. Taideyliopiston ArtsEqual-hankkeen Equally well -blogi. 

bottom of page