top of page

SOVELTAVA TAIDE

- KUOROLAULU KOURAAN - Taidetta soveltava hanke 

Hankkeessa tutkittiin miten kuorolaulu voi auttaa sosiaalista jännistystä kokevien elämää. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyössä kehitettiin Kuorolaulu kouraan -projekti, jossa kuorolaulu-toimintaa tarjottiin sosiaalisen jännityksen kanssa eläville yliopisto-opiskelijoille yhden lukuvuoden ajan.

Projektin suunnittelu ja toteuttaminen tapahtui moniammatillisessa yhteistyössä, jossa vastaavana musiikkipedagogina toimi Eeva Siljamäki. YTHS:n puolesta projektin kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuivat Ninni Rehnberg (psykologi) ja Päivi Hamari (fysioterapeutti), jotka toivat omaa osaamistaan jännitystä kokevien parista kuororyhmän toimintaan. Siljamäki yhdisti pitkää kokemustaan kuorojen, sekä musiikki- ja teatteri-improvisaation parissa luoden omalta osaltaan ryhmään turvallista ilmapiiriä laulamisen, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen kehittämiseen.

Käytäntö ja tutkimus osoittivat, että opiskelijat kokivat taiteen kautta ja taiteessa tapahtuvan oppimisen sekä vertaistuen auttavan jännityksen hallintaa ja jännittämisen hyväksymistä osana elämää.

Kuorolaulu kouraan_edited.jpg
bottom of page