top of page
A professional profile picture of a woman

Eeva Siljamäki

Eeva Siljamaki (MuT) uskoo taiteen potentiaaliin sosiaalisesti kestävämmän tulevaisuuden muutosvoimana. Hän tutkii aktiivisesti taiteen, sosiaalisen hyvinvoinnin ja oppimisen rajapintoja sekä tutkimuksessa että käytännössä. 

Eeva johtaa Koneen säätiön tukemaa tutkimushanketta Improvisaatio muutosvoimana kohti turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa kouluyhteisöä (2023-2026). 

Tutkijatohtori ja taidepedagogi - palveluksessanne!
bottom of page