top of page

Fin

A professional profile picture of a woman

Eeva Siljamäki

Eeva Siljamaki (MuT) toimii aktiivisesti taiteen, hyvinvoinnin ja oppimisen rajapinnalla. Hän uskoo taiteen potentiaaliin sosiaalisesti kestävämmän tulevaisuuden muutosvoimana. 

Eeva johtaa Koneen säätiön tukemaa tutkimushanketta "Improvisaatio muutosvoimana kohti turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa kouluyhteisöä"(2023-2026). 

Tutkijatohtori ja taidepedagogi - palveluksessanne!

bottom of page